ปรับขนาด เลือกสี เลือกสี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าที่ / 10
แสดง 1 - 10 จาก 93 รายการ
วันที่ 16 พ.ย. 63 7

ประกาศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 13 พ.ย. 63 6

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 12 พ.ย. 63 7

ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 12 พ.ย. 63 5

ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 6 พ.ย. 63 6

ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

วันที่ 5 พ.ย. 63 9

ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน คม ๖๐๖๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 3 พ.ย. 63 6

ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยเฉพาะเจาะจง

วันที่ 2 พ.ย. 63 7

ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 2 พ.ย. 63 6

ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปจังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ สุโขทัย เลย และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27 ต.ค. 63 4

สำนักงาน ปปท. เขต 6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง 8 รายการ จำนวน 22 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง