ปรับขนาด เลือกสี เลือกสี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

หน้าที่ / 1
แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ
วันที่ 17 พ.ย. 63 3

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 สำนักงานปปท. เขต 6

วันที่ 6 พ.ย. 63 6

สำนักงาน ปปท.เขต 6 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (สขร.1)

วันที่ 19 ต.ค. 63 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท.

วันที่ 30 ก.ย. 63 4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 19 ส.ค. 63 5

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท.