ปรับขนาด เลือกสี เลือกสี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

บริการ

หน้าที่ / 7
แสดง 1 - 10 จาก 61 รายการ
วันที่ 19 ส.ค. 63 23

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงาน ป.ป.ท.

วันที่ 19 ส.ค. 63 17

คำถามที่พบบ่อย

วันที่ 19 ส.ค. 63 19

ใบสมัครและคู่มือการใช้งานระบบ GDX

คู่มือการใช้งานระบบ GDX สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

วันที่ 19 ส.ค. 63 19

ใบสมัครและคู่มือการใช้งานระบบ GDX

คู่มือการสมัครใช้งานระบบ GDX สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

วันที่ 19 ส.ค. 63 13

ใบสมัครและคู่มือการใช้งานระบบ GDX

แบบฟอร์มใบสมัครระบบ GDX สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

วันที่ 19 ส.ค. 63 14

แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

แบบฟอร์มสำหรับขอ USER DXC สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท

วันที่ 19 ส.ค. 63 14

แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

แบบฟอร์มสมัครใช้ระบบ VPN สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

วันที่ 19 ส.ค. 63 11

ไฟล์ติดตั้งระบบ ทร.14 AMI

ไฟล์ Update AMI

วันที่ 19 ส.ค. 63 14

ไฟล์ติดตั้งระบบ ทร.14 AMI

ไฟล์ติดตั้ง AMI

วันที่ 19 ส.ค. 63 21

การเข้าใช้โปรแกรม ทร14 สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

คู่มือการติดตั้ง License สำหรับโปรแกรม ทร14