ปรับขนาด เลือกสี เลือกสี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

ทำเนียบผู้บริหาร

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล

ตำแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : wannop.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -
นายภูมิวิศาล เกษมศุข

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
: หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อีเมล์ : bhumivisan.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -
นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : puttipong.l@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -
-

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : -

เบอร์ติดต่อ : -

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

อีเมล์ : -

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6320

นางสาวอาภรณีย์ เสมรสุต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

อีเมล์ : arpornnee.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6585

พันจ่าอากาศเอก ไชยพัฒน์ วังศิลาบัตร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

อีเมล์ :chaipat.w@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6207

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารคดี

อีเมล์ :-

เบอร์ติดต่อ :-

พันตำรวจโทงามพล บุญลิ่มเต็ง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

อีเมล์ : ngarmpol.b@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6609

พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

อีเมล์ : siripong.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6627

นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3

อีเมล์ : เมล์ :anongnart.c@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6649

นางสาวชิยา ศิริรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

อีเมล์ : shiya.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6651

นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5

อีเมล์ : kriengkrai.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6656

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

อีเมล์ : -

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6344

นายเอกชัย เกษมสุขธวัช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อีเมล์ : akkchai.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -

นายอังกูร ปัญญาจิรภาส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต

อีเมล์ :angoon.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :085-485-7726

นายจิรวัฒน์ สุภาพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อีเมล์ : jirawat.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6210

นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1

อีเมล์ : thanawat.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 035-353-662 ถึง 666

พันจ่าอากาศเอก ไชยพัฒน์ วังศิลาบัตร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2

อีเมล์ : chaipat.w@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 033-004-537

พันตำรวจโททนง เพิ่มพูล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3

อีเมล์ : tanong.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 044-465-053 ถึง 054

นายสัญชาติ อุปนันชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4

อีเมล์ : sunchart.u@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 043-468-709 ถึง 710

นายกฤษณ์ กระแสเวส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

อีเมล์ : krit.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 053-904-721 ถึง 722

นายทองสุข ณ พล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6

อีเมล์ : Thongsook.n@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 055-304-117

พันตำรวจโทเทอดศักดิ์ พุฒซ้อน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7

อีเมล์ : terdsak.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 034-272-338 ถึง 340

นายอภินันท์ นาวิกนันทน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8

อีเมล์ : apinan.n@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 077-206-186

พันตำรวจเอกกษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9

อีเมล์ : kasidit.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 074-552-027 ถึง 028

นางปานณิชา ธิลาศัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อีเมล์ : pannicha.t@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6558

นางสาว ธิดารัตน์ ภิภพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อีเมล์ : thidarat.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670 ถึง 6680 ต่อ 1601

ที่เกี่ยวข้อง