ปรับขนาด เลือกสี เลือกสี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

รองนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562

  

               เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน 2563) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. มีข้าราชการได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 ราย ได้แก่

                         1) นายจงเจิด นาไร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สังกัดกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5
                         2) ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สังกัดกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
         ทั้งนี้ โดยมีนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
------------------------------
ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.
FB : prpacc
เว็บไซต์ : www.pacc.go.th
Twitter : @paccnewspost
IG : pr_pacc
Youtube : pacc channel
Hotline : 1206

ที่เกี่ยวข้อง