ปรับขนาด เลือกสี เลือกสี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

นายประสาท พงษ์ศิวาภัยคณะกรรมการนายพีรพล พิชยวัฒน์
นายชาติชาย สุทธิกลม
นายพิทยา บุญชู
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
นายวรวิทย์ สุขบุญ
ที่เกี่ยวข้อง